انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع : امروزه تولید علم، الویت توسعه هر کشور است و توسعه علمی مقدمه توسعه فناوری و به تبع آن افزایش رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی است. به همین لحاظ دانشگاه ها به عنوان پایگاه های اصلی تولید علم،‌ نقش اساسی در توسعه کشور دارند.

علم سنجی (Scientometrics) یکی از متداول¬ترین روشهای ارزیابی فعالیت های علمی و مدیریت پژوهش است. بررسی کمّی تولیدات علمی،‌ سیاستگزاری علمی،‌ ارتباطات علمی دانش پژوهان و ترسیم نقشه علم، برخی از موضوعات این حوزه اند. در علم سنجی، ارتباطات علمی و شیوه های تولید، اشاعه و بهره گیری از اطلاعات علمی به روش غیر مستقیم و با بررسی منابع و مآخذ آنها ارزیابی می شود. نمایه های استنادی معتبر بین المللی مانند  ISI، Scopus، Google Scholar از ابزارهای علم سنجی محسوب می شوند. علم¬سنجی با حوزه هایی نظیر سیاست علم، جامعه شناسی علم، تاریخ علم، اقتصاد علم و مدیریت فناوری که هر یک به نوعی در ظهور یا تکامل ان نقش¬آفرینی کرده¬اند ارتباط برقرار می¬کند.

در این راستا واحد علم سنجی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی شهید رجایی  با هدف پایش مستمر روند و کیفیت تولیدات علمی مرکز،‌ اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران آغاز به کار کرد. با توجه به اینکه ارزیابی شاخص علم سنجی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مرکز اهمیت ویژه ای جهت تعیین وضعیت علمی فرد و مرکز قلب شهید رجایی در جامعه علمی کشور دارد، این واحد بر آن است تا با رصد مستمر وضعیت کمّی و کیفی تولیدات علمی، علاوه بر کمک به بهبود کیفیت تولیدات علمی اعضاء محترم هیئت علمی و پژوهشگران، با طراحی و ارائه برنامه های لازم در راستای ارتقاء تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی مرکز در سطح ملی گام بردارد.